Köpa Xenical för viktminskning? Utan Recept

Köp Xenical för viktminskning?

 •   Köp din medicin på nätet
 •   Få ett medicinskt recept godkänt av läkare
 •   Få den levererad till ditt hem inom 24 timmar

Innan du överväger att köpa Xenical online i Sverige, läs vidare. Ett dagligt läkemedel som kallas Xenical används för att behandla fetma. Det föredras av läkare på grund av dess höga effektivitet när det kombineras med kost- och fysiska anpassningar i patientens livsstil. Den aktiva ingrediensen i preparatet är orlistat, utgör grunden för dess aktivitet.

Om patienten fortsätter behandlingen kan läkemedlet också tas emot via en medicinsk konsultation på distans eller ett online-recept. Vad exakt är Xenical, hur fungerar det, vilka är dess ingredienser och vilka biverkningar kan det ha? Låt oss undersöka detta.

Vad exakt är Xenical?

Patienter som lider av fetma behandlas med läkemedlet Xenical. Orlistat, den aktiva ingrediensen i Xenical, klassificeras som en hämmare av lipaser som produceras i matsmältningssystemet. Det är endast vuxna som ska ta detta läkemedel. Läkemedlet fungerar enligt teorin att det kan hindra oss från att absorbera upp till en tredjedel av det fett vi får från våra måltider. Detta gör det möjligt för personer med fetma att gå ner i vikt ordentligt.

Läkemedlet kommer i kapselform och innehåller 120 milligram orlistat per styck. Apoteket säljer Xenical 120 mg förpackningar enligt följande:

 • 84 tabletter
 • 42 piller
 • 21 tabletter

Effekter av Xenical

Läkemedlet Orlistat, som är en ingrediens i lipaser, som är enzymer i matsmältningssystemet, interagerar med dem. När kemikalien blandas med dem bromsar den inte bara upptagningen av fetter, utan förhindrar också att vissa fetter i måltiderna bryts ner. Som ett resultat av detta smälts de inte av kroppen utan lämnar den i osmält tillstånd i stället. En något kalorisnål kost och preparatet fungerar bra tillsammans.

Observera att patienten måste inkludera fett i kosten för att läkemedlet ska vara effektivt. Behandlingen fungerar inte automatiskt om kosten inte innehåller fett. Därför ska dosen hoppas över om kosten inte innehåller fett.

Ingredienser i Xenical

Den aktiva ingrediensen orlistat är det som utgör majoriteten av läkemedlet Xenical. Den doseras med 120 milligram per kapsel. Formuleringen innehåller också natriumsalt, mikrokristallin cellulosa, talk, natriumlaurylsulfat, povidon och stärkelseglykolat som ytterligare komponenter. Gelatin, titandioxid, indigokarmin och ätbart tryckfärg utgör kapselns yttre skal.

Dosering

Den ordinerande läkaren bestämmer från fall till fall exakt hur patienten ska hanteras, inklusive dosen av Xenical. Patienterna ska följa dessa rekommendationer. En ändring av doseringsregimen kan vara nödvändig under vissa omständigheter, men även detta beslut ska fattas i direkt samråd med läkaren.

Patienten tar slutligen den föreskrivna dosen. Xenical tas vanligtvis tre gånger om dagen, 120 mg efter varje stor måltid. Läkemedlet ges antingen före eller inom en timme efter måltiden. Preparatet ska inte ges nu om patienten inte äter en måltid. Vatten konsumeras när pillret intas.

Det är viktigt att komma ihåg att enbart medicinering inte är allt. Att följa den föreslagna kosten är också avgörande när man köper Xenical utan recept i Sverige. Det är bara med denna blandning som preparatet kommer att få önskat resultat. Kosten bör vara rik på färsk frukt och grönsaker och ganska blygsam i kalorier.

Det bästa alternativet är en kost där fettet utgör cirka 30 % av kalorierna. Det är tillrådligt att rådgöra med en professionell näringsexpert om detta. De tre huvudmåltiderna med vilka Xenical tas bör fördela det dagliga fettintaget jämnt.

Utvärdering av behandlingseffekt

Medicinska tester utförs när man tar Xenical på grund av dess effekter. Läkaren kan föreslå en ändring av behandlingen om Xenical i 12 veckor i samband med en diet inte resulterar i en minskning av kroppsvikten med minst 5 %.

Överdosering

Många experter har kommenterat läkemedlets säkerhet och de kliniska prövningarna har pågått i upp till fyra år. Det finns ingen anledning till varför Xenical inte skulle användas i stor utsträckning för att behandla fetma. Du bör ringa eller konsultera din läkare omedelbart om du tar läkemedlet i högre dos än rekommenderat. Ibland kan han eller hon behöva ge medicinsk experthjälp. Om någon annan tar läkemedlet ska du följa samma steg.

Missbruk av läkemedlet kan sätta ditt liv eller din hälsa på spel, så följ din läkares råd. Undvik att dela din Xenical med andra. Detta på grund av risken för skadliga biverkningar.

De viktigaste skälen till att använda Xenical. Personer med ett kroppsmasseindex (BMI) på över 30 bör behandlas för fetma.

Behandling av fetma är den huvudsakliga indikationen för Xenical. När en person’s BMI är över 30 betraktas deras tillstånd som fetma, i vilket fall läkemedlet används. Dessutom rekommenderas köp Xenical online i Sverige för behandling av överviktiga personer med ett BMI över 28. Både män och kvinnor rekommenderas att använda det. En lågkaloridiet är nödvändig för att få ut det mesta av läkemedlet.

Kontraindikationer för användning av Xenical för behandling av viktminskning

Läkemedlet kan inte ges till barn eller ungdomar under 18 år, eftersom det endast är avsett för vuxna. Följande personer bör inte ta Xenical:

 • under amning
 • lider av leversjukdom, inklusive gallstas.
 • kolestasis
 • Överkänslighet mot den aktiva ingrediensen i Xenical eller mot någon av de andra ingredienserna.
 • Personer som inte tar upp tillräckligt med näringsämnen från mag-tarmkanalen (kroniskt malabsorptionssyndrom).
Försiktighet och varningar. Inte bara personer med typ 2-diabetes

Vid köp av Xenical online i Sverige hos personer med typ 2-diabetes som också tar läkemedlet acarbose krävs särskild försiktighet. Om svår diarré utvecklas hos kvinnor som tar hormonell antikonception rekommenderas en andra form av preventivmedel. Diarré kan vara en biverkning som minskar sannolikheten för graviditet.

Patienter som behandlas för högt kolesterol bör också vara försiktiga. Dosen av de läkemedel som tas vid den tidpunkten kan ändras när Xenical används, men läkaren bestämmer i varje situation.

Möjliga biverkningar av Xenical

Xenical medför samma risk för biverkningar som andra läkemedel. När en patient inte följer sin läkares råd ökar risken för biverkningar. Potentiella negativa konsekvenser är bland annat följande

 • slappa fläckar
 • lägre intag av fettlösliga vitaminer via kosten, som måste kompletteras.
 • ett större antal tarmrörelser
 • läckande tarm
 • fet eller oljig avföring
 • tandläkessjukdom
 • diarré
 • matsmältningsbesvär
 • trötthet
 • oregelbundna menstruationscykler
 • sänkt blodsocker (endast hos vissa patienter med typ 2-diabetes)

Var noga med att omedelbart tala om för din läkare om några biverkningar uppstår under behandlingen. Vissa symtom kan behöva behandlas av en läkare. Läkaren ska också följas upp om oväntade biverkningar uppstår.

Potentiella läkemedelsinteraktioner mellan Xenical och andra läkemedel

Andra läkemedel och Xenical interagerar ofta med varandra. Absorptionen av antiepileptiska läkemedel kan minska vid användning av Xenical. Förekomsten av epileptiska anfall kan vara en effekt av en sådan interaktion. Det är viktigt att den behandlande läkaren informeras om eventuella förändringar i detta avseende.

Om du använder antikoagulantia bör du också informera din läkare. De kan påverkas av att köpa Xenical utan recept. Ciklosporin och Orlistat ska inte användas samtidigt, eftersom detta kan öka risken för allvarliga biverkningar. Läkare bör minimera denna risk. Det är viktigt att hålla ett öga på cyklosporinnivåerna om läkemedlen ska tas samtidigt.

Se tillverkarens bipacksedel för en fullständig lista över läkemedel med vilka Xenical interagerar. Dessutom är det tillrådligt att rådgöra med din läkare.

Passerar Xenical över placenta? Hur är det med förlossningen?

Ny forskning utesluter inte möjligheten att Xenical går över i bröstmjölk. Därför ska det inte användas av kvinnor som ammar eller som är i färd med att amma. Dessutom bör gravida kvinnor inte använda produkten.

Det har inte förekommit några fall där Xenical har försämrat en patient’s bilkörningsförmåga.

Online-recept för Xenical

Om du bestämmer dig för att fortsätta köpa Xenical utan recept i Sverige för din fetma, kan distanskonsultation användas för att framgångsrikt upprätta ett e-recept som gör att du kan köpa en ny dos av läkemedlet. Du kan upprätthålla kontinuiteten i behandlingen, som är avgörande för dess effektivitet, genom att använda ett online-recept.

För att dra nytta av denna tjänst måste du välja lämpligt preparat och fylla i ett medicinskt dokument. Ge läkaren all relevant information vid det tillfället så att han/hon kan avgöra om ett e-recept är nödvändigt. Receptet måste sedan köpas online och du måste sedan vänta på att få svar. Ibland tar detta bara 15 minuter.

Patientens komfort och säkerhet

Vår första prioritet är alltid patientens säkerhet. Läkaren kommer noggrant att granska patientens medicinska historia innan han eller hon överväger begäran. Om läkaren beslutar att läkemedlet är lämpligt kommer han eller hon att utfärda ett elektroniskt recept som kan användas för att köpa läkemedlet. Patienten får ett fyrsiffrigt nummer via sms eller e-post.

Eftersom du kan se till att din behandling fortsätter utan att behöva lämna ditt hem är online-receptet ett bekvämt alternativ. Som ett resultat av detta behöver du inte gå till en permanent sjukvårdsinrättning. En annan viktig fördel är vårt fokus på snabb behandling för patienterna.

Elektroniskt recept som kan fyllas på valfritt apotek.

Du kan få ett elektroniskt recept för valfri medicinering med hjälp av vår receptförskrivningstjänst på nätet. Med detta enkla och säkra tillvägagångssätt kan du fylla i de elektroniska dokumenten korrekt på det apotek du väljer. För personer som inte mår bra eller har begränsad rörlighet kan elektroniska recept också fyllas i av patientens familjemedlemmar. Vi uppmuntrar dig hjärtligt att dra nytta av vår toppmoderna distansmedicinska konsultationstjänst.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *