Ventolin, ett läkemedel för astma

Ventoline

 •   Köp din medicin på nätet
 •   Få ett medicinskt recept godkänt av läkare
 •   Få den levererad till ditt hem inom 24 timmar

Innan du överväger att köpa Ventolin online i Sverige, läs vidare. Ventolin är ett inhalationsläkemedel som används för att behandla bronkospasm eller reversibel luftvägsobstruktion. Detta läkemedel är endast receptbelagt och måste tas enligt föreskrift av en läkare på grund av dess sammansättning och verkningsmekanism. Låt oss undersöka läkemedlets egenskaper, dess aktiva ingrediens, dess dosering, dess indikationer och kontraindikationer, samt dess eventuella biverkningar.

Vad är Ventolin Aerosol och hur fungerar det?

Ventolin för inhalation finns som en aerosolsuspension. Salbutamol är den aktiva ingrediensen i preparatet. I klassen av snabbverkande bronkdilaterande läkemedel ingår Ventolin. Det kan därför ge snabb lindring av tecken och symtom på bronkialastma eller obstruktiv lungsjukdom.

Detta läkemedel är avsett för användning hos vuxna, ungdomar och barn från 4 års ålder. Om inte läkare ordinerar något annat bör barn under 4 år inte köpa Ventolin receptfritt i Sverige.

Stimulering av eta-adrenerga receptorer i bronkial glatt muskulatur.

En av Ventolins effekter är aktivering av eta-adrenerga receptorer, som finns i den glatta muskulaturen i bronkerna. Som ett resultat av detta kan patienten återuppta en regelbunden andning och bronkdilatation möjliggörs. Effekten av detta läkemedel är snabb, vilket kan ha stor betydelse för patientens hälsa och till och med liv. Det kan vara nödvändigt att ta en ny dos om spasmen inte försvinner. Detta kommer att göra det möjligt för luftvägarna att röra sig fritt. Din läkare ska informeras om doseringen av läkemedlet.

Läkemedlets ingredienser

Salbutamol, läkemedlets aktiva substans, finns i Ventolin i form av salbutamolsulfat. Tetrafluoretan används som hjälpämne i preparatet. Läkemedlet finns som inhalationsaerosol och dosen kan ändras beroende på situationen.

Kvantitet

Vad är den rekommenderade dosen? Dosen Ventolin kan ändras beroende på patientens tillstånd och sjukdomens svårighetsgrad. Ventolin kan endast tas genom inandning. Innan du tar det ska du läsa instruktionerna noggrant innan du tar det. Patienten ska endast ta läkemedlet enligt läkarens och tillverkarens rekommendationer och ska informeras om eventuella biverkningar innan läkemedlet tas.

Det är lämpligt att administrera läkemedlet till nyfödda och små barn med hjälp av en inhalationskammare. Läkemedlet kan inhaleras effektivt av vuxna och ungdomar.

Om en dos Ventolin missas under behandlingen ska den tas upp omedelbart och behandlingen fortsätta som planerat.

Bronkospasm som plötsligt upphör

Vuxna och unga patienter ska inhalera grunddosen av läkemedlet 1-2 gånger för att stoppa den akuta bronkospasmen. Barn under 12 år som drabbas av plötslig bronkospasm ska ta 100 mikrogram av den aktiva substansen. När grunddosen av läkemedlet inte är särskilt effektiv kan läkaren råda till att öka dosen. Patienten får under inga omständigheter göra detta val på egen hand.

Vuxna kan ta större doser, men det är tillrådligt att inte överskrida den dagliga maximala dosen på 4 doser av läkemedlet. Detta bör endast göras i en nödsituation, när patientens astma förvärras.

Förebyggande av ansträngningsinducerad bronkospasm eller potentiell allergisk reaktion.

För förebyggande av ansträngningsinducerad astma eller före ett förväntat allergenträffande kommer en något modifierad dos att administreras. Under dessa omständigheter kommer barn under 12 år att få en grunddos på 100 mikrogram av läkemedlet före förväntad allergenexponering eller fysisk aktivitet. Läkaren kan välja att dubbla denna dos under vissa omständigheter. Inhalationen utförs cirka 15 minuter före den förväntade kontakten eller övningen.

Långvarig användning av Ventolin

Barn under 12 år som står på långtidsbehandling med Ventolin får ta upp till 200 mikrogram av den aktiva substansen fyra gånger om dagen. På grund av det stora utbudet av doser för vuxna väljs behandlingen alltid av den behandlande läkaren. De anpassas till patientens unika kroppsliga predisposition, bronkospasmens svårighetsgrad och andra luftvägssjukdomar.

Riktlinjer för användning

Det är viktigt att känna till den grundläggande grunden för användningen av Ventolin som läkemedel. För det första rekommenderas det för behandling av olika former av bronkospasm, inklusive de som förekommer i samband med andra sjukdomar. Medlet används också för reversibel blockering av luftvägarna.

Förebyggande användning är en annan anledning att ta läkemedlet. Det tas i förebyggande syfte före en planerad fysisk aktivitet eller ett förväntat möte med ett allergen som kan orsaka överkänslighetsreaktioner i kroppen. Detta är aktivitetsinducerad astma.

Förbud mot användning av läkemedlet

Om en patient är allergisk mot antingen läkemedlets aktiva beståndsdel eller ett hjälpämne är detta den främsta anledningen till att läkemedlet inte bör tas. Dessutom ska läkemedlet inte användas för att förhindra för tidig förlossning eller hotande missfall, trots många anekdotiska bevis på motsatsen på internet.

Det finns andra omständigheter där det vore klokt att gå fram med extrem försiktighet. Detta beror på att Ventolin kan ha negativa biverkningar eller interagera med andra läkemedel. Att köpa Ventolin utan recept och läkemedel som används för att behandla högt blodtryck bör därför blandas med försiktighet.

Framför allt bör läkemedlet inte vara det enda alternativet som används för att hantera okontrollerad astma. För att förbättra hanteringen av bronkialastma, För att förbättra hanteringen av bronkialastma är det lämpligt att använda det tillsammans med orala eller inhalerade kortikosteroider.

När du ökar dosen av inhalerade kortikosteroider eller någon annan medicinering ska du alltid kontakta en läkare och endast agera på hans eller hennes uttryckliga instruktioner. Det är lämpligt att läsa hela bipacksedeln innan Ventolin påbörjas för att undvika biverkningar.

En allvarlig försämring av astmasymtomen indikeras också av den ökande användningen av bronkdilaterare, vilket kan kräva ett omedelbart läkarbesök eller, under allvarliga omständigheter, även sjukhusvård.

Angioödem och andra biverkningar av Ventolin

Alla läkemedel kan ha biverkningar. Patienten bör vara fullt medveten om detta, eftersom Ventolin inte är något undantag. Om du upplever några oroande symtom ska du ringa din läkare omedelbart och sluta ta läkemedlet. En snabb bronkdilaterare ska ges omedelbart om en så kallad paradoxal bronkospasm börjar uppstå. Det är då lämpligt att sluta köpa Ventolin aerosol online i Sverige och vända sig till andra behandlingar av astmasymtom.

Det finns tre kategorier av biverkningar: De som förekommer ofta, sällan och extremt sällan. De viktigaste av dessa är listade nedan:

 • typiska biverkningar
 • huvudvärk
 • muskelskelett skakningar
 • takykardi
 • sömnstörningar.
 • minskade kaliumnivåer och andra sällsynta biverkningar.
 • Tillstånd som kallas hypokalemi, vilket kännetecknas av en sänkning av kaliumnivån i blodet (risken ökar om patienten bland annat använder diuretika).
 • Irritation av slemhinnorna i munnen och halsen.
 • hjärtklappning
 • muskelsmärtor
 • mycket sällsynta biverkningar
 • extrem yrsel
 • förvärrade känsliga reaktioner
 • angioödem
 • bronkospasm
 • kollaps
 • sänkning av blodtrycket
 • urtikaria
 • hjärtfel
 • ischemi i hjärtat
 • atrioventrikulärt block
 • Motstridig bronkospasm

Vissa av dessa symtom kan vara dödliga, särskilt om de förekommer tillsammans med andra sjukdomar som förekommer samtidigt med astman. Om du får några besvärande biverkningar efter att ha tagit läkemedlet bör du omedelbart uppsöka läkare. Berätta allt för din läkare.

Graviditet och amning och Ventolin aerosol

Alla läkemedel ska användas med extra försiktighet under graviditet. Patienten kan köpa Ventolin utan recept i Sverige, men endast om fördelarna för modern överväger de potentiella farorna. Den nuvarande forskningen kan inte helt utesluta eller bekräfta negativa effekter av preparatet på moderns kropp eller på fostret under utveckling.

Dessutom bör amning avbrytas under användningen av läkemedlet. Det är tillrådligt att avbryta amningen i sådana fall och att använda en bröstpump för att uttrycka överskottsmjölk, eftersom den aktiva substansen kan passera över i modersmjölken. Mjölken ska sedan kasseras på lämpligt sätt.

Kan jag köra bil efter att ha tagit läkemedlet?

Det har inte rapporterats några fall där patienterna har fått nedsatt körförmåga. Du bör dock inte köra bil om du upplever yrsel eller andra symtom som oroar dig. Köp Ventolin aerosol online endast efter att ha rådfrågat en läkare och med försiktighet.

Recept för Ventolin aerosol på nätet

En professionell onlineförskrivningstjänst som vi har inrättat för dig på vår webbplats gör det möjligt för dig att få medicinsk rådgivning utan att behöva lämna ditt hem. Du behöver bara ge en detaljerad beskrivning av dina symtom och din behandlingshistoria på det medicinska formuläret.

Som svar kommer vår expert att bedöma din situation och vid behov utfärda ett elektroniskt recept på Ventolin. E-receptet bör vara en formalitet om du fortsätter din långtidsbehandling med detta läkemedel. Allt du behöver göra är att noggrant fylla i all information på formuläret och betala förskrivningstjänsten på nätet i förväg.

Ett effektivt botemedel

Ett recept som kan fyllas i online är ett mycket bekvämt alternativ. Det gör att du kan fortsätta att ta medicinen på ditt recept utan att behöva lämna ditt hem. När mediciner löper ut och tillgången till experter är mycket begränsad är det en livräddare.

Dessutom sparar vi dig värdefull tid och stress, vilket är lika viktigt. Du kan vara säker på att vi uteslutande arbetar med kvalificerad medicinsk personal och sätter din hälsa i första rummet. Endast i fall av medicinsk nödvändighet kommer du att få ett e-recept.

Alla som vill spara tid, är på resande fot eller har problem med rörligheten kan överväga att beställa sina recept online. Kort sagt är detta ett alternativ för människor som värdesätter sin hälsa och som inte kan uppfylla ett behov på ett sjukhus. Vår expertpartner kan utfärda ett elektroniskt recept som kan fyllas på det apotek du väljer. Även dina familjemedlemmar kan hjälpa dig. Det är en bekväm och effektiv lösning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *