Kan Primolut N köpas utan recept?

Primolut N

 •   Köp din medicin på nätet
 •   Få ett medicinskt recept godkänt av läkare
 •   Få den levererad till ditt hem inom 24 timmar

Innan du överväger att köpa Primolut N online i Sverige, läs följande. Primolut-nor är ett läkemedel som endast kan erhållas med recept. Det används vid behandling av endometrios och oregelbundna blödningar. Detta läkemedel ska endast användas på grundval av en medicinsk bedömning och i enlighet med rekommendationer från en specialist. Det är tillrådligt att skaffa information om läkemedlet, dess sammansättning, rekommenderad och förbjuden användning samt eventuella biverkningar innan behandlingen påbörjas.

Medicinska egenskaper hos läkemedlet Primolut-nor

Gestagenet är grunden för den terapeutiska substansen Primolut-nor. Det är norethisteronacetat. Det är en syntetisk version av det naturliga kvinnliga hormonet progesteron. Den orala dosen av Primolut-nor rekommenderas.

Läkemedlets beståndsdelar

Norethisteronacetat är den aktiva ingrediensen i preparatet. Detta läkemedel innehåller 5 mg per tablett. Andra hjälpämnen är majsstärkelse, laktosmonohydrat, talk, povidon 25 och magnesiumstearat.

Användning

Endometrios och blödningar i samband med funktionella störningar är de viktigaste indikationerna för användning av läkemedlet. Läkemedlet kan också användas regelbundet för att förhindra återkommande blödningar. I varje enskilt fall avgör den behandlande läkaren, med hänsyn till patientens’välbefinnande, om behandling med detta läkemedel är nödvändig.

Dosering och tillämpning av läkemedlet

Information om dosen av Primolut-nor baseras på en patientspecifik medicinsk bedömning. Följ läkarens rekommendationer och ändra inte dosen av Primolut-nor på egen hand. Dessutom ska en liten mängd vätska intas tillsammans med tabletterna.

Det är inte tillrådligt att använda hormonella preventivmedel medan man tar läkemedlet. Andra preventivmedel, till exempel kondomer, rekommenderas istället.

Blödning orsakad av funktionella problem

Ta en tablett tre gånger om dagen som en del av den rekommenderade behandlingen. Behandlingen pågår i tio dagar. Oftast upphör blödningen inom 1-3 dagar. Dessutom kommer abstinensblödning att inträffa 2-4 dagar efter avslutad behandling och bör inte vara en orsak till oro. Den kommer att vara tillräckligt kraftig för att kunna jämföras med månadsblödning.

Om blödningen fortsätter trots att man tar läkemedlet enligt anvisningarna behövs ytterligare utredning. Alternativa behandlingar kan behövas, eller ett tillstånd kan vara resultatet av ett annat. Därför bör du omedelbart kontakta din läkare. Om kraftiga blödningar återkommer under behandlingen efter det första stoppet ska du upprepa samma förfarande.

Endometrios

Behandlingen av denna sjukdom börjar mellan dag 1 och 5 i cykeln. En tablett tas inledningsvis två gånger om dagen. Det är lämpligt att dubbla dosen om man börjar spotta. Därefter tas två tabletter två gånger om dagen. Du bör vänta minst 4-6 månader innan du avbryter behandlingen. En minskning av dosen bör övervägas om blödningen upphör under denna period. Den första dosen bör då vara tillräcklig.

Ovulation och menstruation ska normalt inte förekomma under kontinuerlig användning av läkemedlet. Du bör diskutera detta med din förskrivare eftersom det sällan förekommer. Läkemedlet ska användas med försiktighet och i enlighet med läkaren’s råd.

Glömma att ta en tablett

Att se till att inga mediciner saknas kräver särskild uppmärksamhet. Om detta sker kan preparatets effektivitet minska avsevärt. Om en tablett saknas ska den omedelbart ersättas. Å andra sidan är det inte tillrådligt att ta läkemedlet i två doser. En överdosering kan bli följden.

Överdosering

De negativa effekterna av överpreparering är ännu inte helt klarlagda. För att minska risken för negativa konsekvenser krävs vaksamhet. Läkemedlets större effekt påverkas inte av dess högre koncentration. Att andra köper Primolut-nor utan recept är ett varningstecken som gör att du omedelbart bör rådgöra med din läkare.

När ska jag undvika att köpa Primolut-nor online i Sverige?

Det finns vissa tillstånd som utesluter användning av läkemedlet Primolut-nor. Patienten bör inte ta preparatet om han/hon bland annat har följande tillstånd:

 • Allergi mot läkemedlets aktiva substans eller mot någon annan ingrediens.
 • amning
 • graviditeter eller möjliga graviditeter
 • Trombos eller dess tecken (t.ex. angina eller kortvarig ischemisk stroke).
 • tromboemboliska eller trombotiska sjukdomar i vener och artärer (stroke, hjärtinfarkt, djup ventrombos).
 • hjärnrelaterade händelser
 • Migrän med specifika neurologiska symtom, t.ex. pares eller parestesi i vissa delar av kroppen.
 • Högre risk för venösa problem.
 • kärlproblem på grund av typ 2-diabetes
 • Hormonberoende cancer, t.ex. genital- eller bröstcancer, aktuell eller tidigare.
 • Cancertumörer i levern eller allvarlig leversjukdom.

Innan du tar läkemedlet ska du tala om för din läkare om du har någon av de ovan nämnda kontraindikationerna. I detta fall bör en annan typ av behandling användas.

När behöver jag vidta ytterligare åtgärder?

Det finns medicinska situationer där ytterligare åtgärder måste vidtas utöver kontraindikationerna. Eftersom dessa tillstånd kan påverka läkemedelsdosen och möjligheten till biverkningar under behandlingen bör du också informera din läkare. Försiktighetsåtgärder som de som påbjuds av COCs måste vidtas under hela behandlingen.

Uppföljningsbesök hos läkaren är nödvändiga när :

 • diabetes
 • fetma
 • du röker ofta
 • oregelbundenhet i hjärtat
 • defekt i hjärtklaffarna
 • arteriellt systoliskt tryck
 • hypertrofiska vener
 • ytlig flebit
 • depression
 • leversjukdom (symtom på hepatit)
 • symtom på ulcerös kolit
 • systemisk lupus erythematosus
 • bröstcancer hos en familjemedlem
 • Crohns sjukdom
 • epilepsi
 • migrän
 • ökade kolesterolnivåer
 • förändringar i hudfärgen
 • Problem som förvärrats av tidigare användning av steroidhormoner.

I tillverkarens bipacksedel finns en fullständig lista över medicinska tillstånd som kräver extra vaksamhet. Postpartumperioden är den period då tromboembolisk sjukdom är mest sannolik att inträffa.

Tecken som kräver akut läkarvård

Under användningen av läkemedlet kan det uppstå omständigheter som kräver omedelbar läkarvård. Dessa inkluderar :

 • Förekomst av en knöl i bröstet.
 • eventuell immobilisering och operation
 • onormalt kraftig blödning i könsorganen
 • symtom på trombos
 • gulsot
 • högt blodtryck
 • intensiv och utbredd klåda.

Negativa effekter

Att köpa Primolut-nor utan recept i Sverige kan ha negativa konsekvenser. Deras frekvens och svårighetsgrad beror på patientens speciella fysiologi, förekomsten av komorbiditeter och båda. Flera biverkningar är följande:

 • Undertryckande av blödning eller oregelbundna menstruationer.
 • blödning i livmodern eller vaginala blödningar
 • illamående
 • huvudvärk
 • svullnad
 • migrän
 • ökad känslighet
 • hudutslag
 • urticaria
 • andningssvårigheter
 • synliga förändringar

Information om biverkningar finns i bipacksedeln. Kontakta din läkare omedelbart om allvarliga biverkningar uppstår. I vissa fall kan det vara nödvändigt att sluta använda läkemedlet, men en läkare bör alltid kontaktas.

Läkemedel som Primolut-nor och andra

Berätta för din läkare om alla läkemedel du tar för närvarande, nyligen har tagit och tänker ta inom en snar framtid. Detta beror på preparatets benägenhet att interagera med andra läkemedelssubstanser. Vissa av dem kan förhindra att det fungerar. Informera särskilt din läkare om du använder läkemedel som t.ex:

 • orala läkemedel mot diabetes
 • svampdödande azoler
 • antiepileptiska läkemedel
 • medel som orsakar tuberkulos
 • antibiotika
 • behandlingsalternativ för hiv-infektion
 • antidepressiva medel
 • cyklosporin
 • läkemedel som innehåller johannesört

Icke-nukleosidhämmande omvänt transkriptashämmare kan potentiellt interagera med läkemedlet. Effektiviteten av Primolut-nor-behandlingen kan bero på användningen av vissa läkemedel.

Graviditet och amning

Läkemedlet ska inte användas av gravida eller ammande kvinnor. Dess användning under denna period kan störa fostrets eller det ammande barnets normala utveckling.

Körning

Läkemedlets eventuella negativa effekter på patienternas förmåga att köra bil och använda maskiner är för närvarande okända. Under behandlingen ska extrem försiktighet iakttas och om obehagliga förnimmelser börjar uppträda ska körning avbrytas.

Receptbelagt läkemedel Primolut-nor beställt online

Primolut-nor är avsett att tas regelbundet. Förskrivningen är baserad på den medicinska bedömningen av en sjukhusvårdad patient. Om det inte finns några medicinska kontraindikationer kan behandlingen fortsätta under en läkarkonsultation på distans och via receptförskrivningstjänsten online. Allt som krävs är att fylla i ett medicinskt formulär, att notera preparatet och att göra betalningen av tjänsten.

Din medicinska situation kommer att granskas av vår yrkesman. Vid behov kommer online-receptet att ge ett elektroniskt recept för medicinen. E-receptet är särskilt bekvämt eftersom du kan fylla i formuläret på det apotek du väljer.

Du kan undvika köer på läkarmottagningen genom att använda tjänsten för recept på nätet, särskilt när det inte finns så många experter tillgängliga. Dessutom är det bekvämt eftersom du kan få din medicin på bara en dag och ge din terapi i form av en medicinsk konsultation på distans. Det kan ta så lite som 15 minuter att utfärda ett elektroniskt recept. Du är välkommen att använda våra tjänster.

Kontakta din läkare omedelbart om du får besvärande biverkningar av din medicinering.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *