Mysimba, köpa viktminskningsmedlet

Mysimba

 •   Köp din medicin på nätet
 •   Få ett medicinskt recept godkänt av läkare
 •   Få den levererad till ditt hem inom 24 timmar

Mysimba – Kosttillskott

Innan du överväger att köpa Mysimba online i Sverige, läs vidare. Ett läkemedel som ofta förskrivs till personer som kämpar med fetma eller övervikt.

Mysimba – viktminskningspiller

Mysimba piller är ett av de läkemedel som finns för viktminskning. Det är ett läkemedel som ofta förskrivs till personer som kämpar med fetma eller övervikt och dessutom har ett annat tillstånd. Vi uppmuntrar dig att läsa de mest avgörande detaljerna om hur du tar medicinen, dess resultat och eventuella biverkningar.

Användbara tips för att köpa Mysimba online i Sverige

Kontakta alltid en läkare innan du använder Mysimba tabletter. Den förlängda frisättningen av läkemedlet gör det användbart vid behandling av fetma. Det är ett kombinationsläkemedel som innehåller två aktiva ingredienser.

Målgruppen för Mysimba är vuxna patienter som kämpar med fetma eller övervikt. Läkemedlet administreras till personer som är överviktiga och har ett eller flera överviktsrelaterade tillstånd, inklusive, men inte begränsat till:

 • reversibel hypertoni
 • typ 2-diabetes
 • dyslipidemi

Läkemedelsanvändning och BMI (Body Mass Index). Vad behöver du veta?

Patienter med ett BMI på 27 kg/m2 eller mer som är överviktiga behandlas med läkemedlet. Det är viktigt att komma ihåg att Mysimba tas utöver en hälsosam kost och sjukgymnastik. Efter 16 veckors användning av Mysimba ska betydande effekter ses. Patienten bör förlora minst 5 % av sin ursprungliga vikt. Om de önskade resultaten inte uppnås ska läkemedlet avbrytas och en läkare ska kontaktas för att överväga alternativ behandling.

Mysimba

Ingredienser i formuleringen, inklusive aktiva ingredienser och hjälpämnen.

Mysimba har två huvudsakliga aktiva ingredienser. En tablett av läkemedlet innehåller 8 mg naltrexonhydroklorid och 90 mg bupropionhydroklorid, vilket motsvarar 78 mg bupropion (motsvarande 7,2 mg naltrexon).

Hjälpämnen som används i formuleringen är hydroxipropylcellulosa, mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat, laktos vattenfri, cysteinhydroklorid, magnesiumstearat, krospovidon, hypromellos, edetatdiskodium, indigotinaluminiumlake och kolloidal kiseldioxid.

Titandioxid, polyvinylalkohol, makrogol, indigotin aluminium lake och talk utgör tablettöverdraget.

Piller med långvarig frisättning som kallas Mysimba. Hur fungerar de?

Läkemedlet har en primär effekt. De aktiva ingredienserna i preparatet interagerar med varandra och hämmar vissa neurokemiska system. Dessa är ansvariga för känslan av hunger. Även om den specifika karaktären hos interaktionerna mellan de aktiva ingredienserna ännu inte har fastställts är det en kraftfull allierad i kampen mot fetma. Både den mesolimbiska regionen och hypotalamus arcuate nucleus påverkas av de aktiva ingredienserna i läkemedlet.

Läkemedlet uppmuntrar patienten att utöva större kontroll över den mängd mat han äter och den energi han använder.

Mysimba är ett receptbelagt läkemedel som är tillgängligt

Detta läkemedel kan endast erhållas på recept och täcks inte av försäkringen. Detta innebär att patienterna är ansvariga för att täcka hela kostnaden för läkemedlet. Du kan köpa Mysimba tabletter på recept på alla apotek som har tillräckligt med lager.

På vår webbplats kan patienterna använda tjänsten för recept på nätet och framgångsrikt få en medicinsk konsultation på distans. Om läkaren beslutar att det är bäst kommer han eller hon att ge ett elektroniskt recept för inköp av läkemedlet och kommer att specificera hur man köper Mysimba online i Sverige på ett säkert sätt.

Hur ska jag använda Mysimba bantningspiller?

Kroppen måste vara redo innan du köper Mysimba utan recept. Det tar ungefär 4 veckor att acklimatisera sig. Doserna ökas gradvis under denna period. Den exakta dosen för varje behandlingsvecka under anpassningsfasen anges nedan:

 • Första veckan : Ta 1 tablett varje morgon.
 • Under den andra veckanta två tabletter om dagen – en på morgonen och en på kvällen
 • Tredje veckan : Tre tabletter om dagen, två på morgonen och ett på kvällen.
 • Fjärde veckan: Ta fyra tabletter om dagen, två på morgonen och två på kvällen.

Den maximala dagliga dosen förbrukades av kroppen under den fjärde veckan. Under de följande veckorna tas 4 piller dagligen. Om ett piller missas under behandlingen ska regimen följas som planerat och läkemedlet ska inte tas längre än den rekommenderade tiden. Läkemedlet tas oralt med vatten. Endast personer som är minst 18 år gamla får ta det. Under inga omständigheter får tabletterna tuggas eller buggas.

Hur länge ska Mysimba bantningspiller hålla?

Det rekommenderas att använda Mysimba piller med förlängd frisättning i minst 16 veckor. Din läkare bör utvärdera behandlingens framgång efter denna period och föreslå ytterligare viktminskningsåtgärder.

Kontraindikationer för användning av Mysimba

På grund av dess sammansättning och effekter ska Mysimba inte tas under särskilda omständigheter. Personer som är allergiska mot något av hjälpämnena eller mot den aktiva ingrediensen i läkemedlets formel ska inte använda det.

Dessutom rekommenderas inte användning av Mysimba till följande grupper av personer:

 • lider av högt blodtryck om det inte är kontrollerat.
 • lider av en tumör i centrala nervsystemet
 • lider av epileptiska anfall
 • efter abrupt alkoholavvänjning
 • en person med bipolär affektiv sjukdom
 • är beroende av vissa mediciner
 • har redan existerande eller aktuella störningar, såsom anorexia nervosa och psykomotorisk frosseri
 • långvarigt beroende av opiater
 • Fortsatt användning av opioidagonister eller opioider.
 • efter abrupt avbrott från opioider
 • personer med allvarlig leversjukdom
 • under amning eller graviditet

Är det säkert för personer över 65 år att köpa Mysimba online?

Användning av läkemedel som Mysimba hos vuxna över 65 år bör föregås av en grundlig anamnes. Dessutom bör extra försiktighet iakttas. För det andra kan Mysimba användas för att på ett säkert sätt stödja en behandling för viktminskning. Det är inte tillrådligt att ta läkemedlet hos personer över 75 år.

Kan Mysimba tas under graviditet och amning?

Användning av Mysimba är förbjuden under graviditet och amning. Dessutom ska det inte ges till kvinnor som försöker bli gravida. Negativa effekter på reproduktionen har inte helt uteslutits av nyligen genomförda kliniska prövningar. Därför är det patientens’skyldighet att informera sin läkare om hon väntar eller försöker bli gravid.

Kvinnor som ammar ska också informera sin läkare. Läkemedlets beståndsdelar kan passera över i bröstmjölken hos den ammande modern och påverka spädbarnet negativt. Biverkningar kan uppstå vid användning av läkemedel i strid med läkarens råd.

Alkohol och Mysimba

Risken för neuropsykiatriska biverkningar ökar när bupropion används tillsammans med alkohol. Det minskar också patientens tolerans mot alkohol. Därför bör alkoholkonsumtionen helt upphöra eller minskas kraftigt under hela behandlingen.

Läkemedelsinteraktioner som involverar Mysimba

Det är viktigt att informera din läkare om du tar andra läkemedel. Vissa av dem kan interagera med Mysimba. Anti-malarialäkemedel, läkemedel för behandling av depression och läkemedel för behandling av missbruk är bara några av de läkemedel som interagerar med Mysimba (till exempel vid behandling av alkoholism).

Potentiella negativa effekter

Läkemedel som främjar viktminskning kan ha oönskade biverkningar. För att bibehålla medicineringens säkerhet bör användningen av alla medicinska substanser diskuteras med den behandlande läkaren. Detta gäller även för läkemedlet Mysimba. De mest typiska biverkningarna efter dess användning är följande:

 • magont
 • Sjukdomar i matsmältningssystemet, t.ex. diarré, förstoppning och illamående.
 • yrsel
 • sömnlöshet
 • ångest
 • led- eller muskelsmärta
 • förekomst av episoder av psykisk sjukdom
 • minskad aptit
 • feber
 • obalans

Kontakta din vårdpersonal omedelbart om du upplever något av dessa symtom. Det är viktigt att du söker medicinsk expertrådgivning, till exempel via onlinechatt, eftersom oroande symtom kan innebära att du måste sluta ta läkemedlet så snart som möjligt. Läkemedlets bipacksedel innehåller fullständig information om läkemedlets effekter och biverkningar.

Viktminskning måste vara mångfacetterad.

Naturligtvis beror en patients förmåga att gå ner i vikt framgångsrikt på en mängd olika variabler. Viktiga faktorer är bland annat patientens motivationsnivå, följsamhet till en lågkaloridiet och mängden aktivitet. Medicinsk hjälp för dessa åtgärder kan framgångsrikt hjälpa till med viktnedgång samtidigt som man begränsar viktökning.

Online-recept för Mysimba

Mysimba är ett läkemedel som kan rekommenderas under en distanskonsultation via telefon eller online. Patienterna kan därför effektivt använda sig av tjänsten för onlineförskrivning för att hjälpa dem att bekämpa övervikt och fetma. Patienterna kan spara mycket tid genom att använda ett enkelt alternativ som att beställa recept online. Allt de behöver göra är att boka in en virtuell medicinsk konsultation för att slippa besöka en fast plats.

Under läkarkonsultationen måste patienten informera läkaren om eventuella tillstånd som skulle göra användningen av Mysimba tabletten med förlängt frisättande kontraindicerad. Läkaren skriver ett elektroniskt recept som kan fyllas på vilket apotek som helst om han/hon anser det nödvändigt. Det är ett praktiskt dokument som gör att du kan köpa olika artiklar, Detta är ett praktiskt dokument som gör att du kan köpa olika artiklar, inklusive läkemedlet Mysimba för behandling av viktminskning och fetma.

Elektroniska recept – var finns de?

Ett e-recept har samma giltighet som ett recept som erhålls vid ett besök på en fast plats. På varje internetpatientkonto finns alla e-recept (även de som utfärdats tidigare) tillgängliga. Detta garanterar att kundernas e-recept som fyllts i med hjälp av e-recept-tjänsten inte går förlorade.

Viktigt

Patienter bör tala med sin läkare om de upplever biverkningar eller dåliga resultat av viktnedgång. Det är viktigt att läkemedel används på ett säkert sätt. Patienternas hälsa och säkerhet är en ständig angelägenhet för våra yrkesverksamma.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *